E-Mail Twitter Facebook Blogger Linked In

Vi stödjer ett framtida svenskt jordbruk.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht arbetar på att ta fram en livsmedelsstrategi för Sverige. Vi instämmer i att detta är viktigt och har därför initierat ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, med fokus på såväl produktions- som kommunikationsfrågor.

Det är inga små utmaningar vi gemensamt står inför, men vi på McDonald’s är beredda att bidra med långsiktighet, betalningsvilja och en uppriktig ambition att förstärka vårt partnerskap med svensk jordbruksnäring ytterligare. Genom engagemang och nya samarbetsformer tror vi att vi kan åstadkomma konkreta förändringar som stödjer ökad produktion i Sverige - med lönsamhet för alla inblandade parter.