E-Mail Twitter Facebook Blogger Linked In

Restaurangbranschens största inköpare av svenskt kött

Under de senaste åren har vi målmedvetet jobbat för att öka andelen svenskt nötkött i våra hamburgare och vi har sedan 2009 fördubblat den. Det gör oss till restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt kött.

Men när vi ser över möjligheten att utöka inköpen av svenskt nötkött stöter vi på hinder. På den svenska marknaden finns det helt enkelt inte tillräckligt med nötkött av den höga kvalitet vi kräver. LRF är en organisation som representerar och värnar om böndernas, och således våra leverantörers, intressen. Det gör dem till en självklar samarbetspartner för oss i den här typen av frågeställningar. Här kan och vill vi göra skillnad.

Ett exempel är det forsknings- och utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans och där även Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) medverkar. Syftet är att öka tillväxten i svensk nötköttsproduktion, genom ökad konkurrenskraft, nya affärsmodeller och förbättrad produktionseffektivitet.