E-Mail Twitter Facebook Blogger Linked In
236 000 arbetstillfällen i Sverige på 40 år.

Vi på McDonald’s vill ge någonting till det samhälle där vi lever och verkar. Som företag är vi en del av samhället och allting vi gör – som mötesplats, som restaurang och som arbetsgivare – lämnar spår och avtryck.

Redan under 1950-talet betonade McDonald’s grundare Ray Kroc vikten av samhällsansvar och engagemang. Hans ord, visioner och gärningar genomsyrar i allra högsta grad företaget än idag och engagemanget i samhällsfrågor är en hörnpelare i hela vår verksamhet. Som ett multilokalt företag har vi möjlighet att bidra både på lokal och nationell nivå. Bland de många olika exemplen finns allt från stöd till idrottsrörelser, sponsring av lokala och nationella evenemang till samarbetet med Läsrörelsen för att bidra till ökad läsning genom populära Bok Happy Meal.

McDonald’s har varit en engagerad sponsor av de olympiska spelen i över 40 år och har också under 30 år stöttat världsfotbollen, på såväl elitnivå som på gräsrotsnivå.

Ett av våra mest betydelsefulla engagemang är vårt arbete för Ronald McDonald Barnfond. Tillsammans med våra franchisetagare, gäster och andra bidragstagare samlar vi ihop pengar till fonden som skapar möjligheter för svårt sjuka barn och deras familjer att vistas i en hemlik miljö under sjukdomstiden på ett Ronald McDonald Hus.

Ett annat unikt exempel är McDonald’s Player Escort som ger oss möjlighet att låta barn och förälder åka till stora fotbollsevenemang och leda spelarna in på plan. Under fotbolls-VM i Brasilien fick Oliver, 9 år från Skogås och Tindra, 10 år från Anderstorp, leda in spelarna som McDonald’s Player Escort under öppningsmatchen respektive finalen. I filmen kan du se höjdpunkterna från Tindras fantastiska äventyr i Rio.