E-Mail Twitter Facebook Blogger Linked In

På McDonald’s har vi har jobbat med hållbarhetsfrågor under lång tid och vi strävar efter att ständigt utvecklas och bli ännu bättre. Och som bekant så blir man aldrig klar! Vi har under resans gång gjort många fina framsteg för att minska vår påverkan på miljön, men vi nöjer oss inte med det. Våra fokusområden är hållbara inköp, energieffektivisering, återvinning och transporter. Här kan du läsa mer om resan från jord till bord och återvinning.